Debatstructuur van " Beveiliging Hirsi Ali "

Inhoud

Dit debat bevat 168 uitspraken met in totaal 19214 woorden. Er zijn 48 betogen van sprekers op de spreekstoel of achter de regeringstafel, 79 interrupties waarvan 9 door de voorzitter, en 41 korte uitspraken door sprekers op de spreekstoel of achter de regeringstafel.

Halsema is het vaakst aan het woord (44 keer), en Pechtold het minst (1 keer).
Hirsch Ballin is het langst aan het woord (3419 woorden), en Pechtold het kortst (254 woorden).

De spreker die het meest (31 keer) onderbroken wordt is Halsema. Halsema is degene die het vaakst anderen onderbreekt (15 interrupties).

Meer informatie over de vorm van de debatten op de website van de Tweede Kamer.


Debatstijdlijn van " Beveiliging Hirsi Ali "

Uitleg


Introductie van het debat.
De voorzitter Hirsch Ballin
De voorzitter Hirsch Ballin

Halsema Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Verdonk Halsema Verdonk Halsema Verdonk Halsema Verdonk Halsema Griffith Halsema Griffith Halsema Griffith Halsema Griffith Halsema Griffith Halsema Griffith Halsema Van der Staaij Halsema Van der Staaij Halsema Van der Staaij Halsema Wilders Halsema Wilders Halsema Griffith
Van Haer.. Verdonk Griffith Van der .. Wilders

Dijsselbloem Dijsselbloem Dijsselbloem Dijsselbloem

Anker Anker

Van Raak Van Raak

Wilders Wilders Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders
Halsema

Pechtold Pechtold

Van der Staaij Van der Staaij

Griffith Griffith

Verdonk Verdonk Wilders Verdonk Wilders Verdonk Halsema Verdonk Halsema Verdonk Halsema Verdonk Halsema Verdonk Dijsselbloem Verdonk Dijsselbloem Verdonk
Wilders Halsema Dijsselb..

Van Haersma Buma Van Haersma Buma Dijsselbloem Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma
Dijsselb.. Halsema

Hirsch Ballin Hirsch Ballin Verdonk Hirsch Ballin Wilders Hirsch Ballin Wilders Hirsch Ballin Wilders Hirsch Ballin Halsema Hirsch Ballin Halsema Hirsch Ballin Halsema Halsema Hirsch Ballin Halsema Hirsch Ballin Halsema Griffith Hirsch Ballin Griffith Hirsch Ballin Griffith Hirsch Ballin Van Raak Hirsch Ballin Van Raak Hirsch Ballin Van Raak Hirsch Ballin Van Raak Hirsch Ballin Dijsselbloem Hirsch Ballin Dijsselbloem Hirsch Ballin Dijsselbloem Hirsch Ballin Wilders Hirsch Ballin Dijsselbloem Hirsch Ballin Dijsselbloem Hirsch Ballin
Verdonk Wilders Halsema Griffith Van Raak Dijsselb..

Halsema Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Van Haersma Buma Halsema Van der Staaij Halsema Van der Staaij Halsema
Van Haer.. Van der ..

Dijsselbloem Dijsselbloem

Anker Anker

Van Raak Van Raak

Van der Staaij Van der Staaij

Griffith Griffith Wilders Griffith Wilders Griffith
Wilders

Van Haersma Buma Van Haersma Buma Van Raak Van Haersma Buma Van Raak Van Haersma Buma
Van Raak

Hirsch Ballin Hirsch Ballin Halsema Hirsch Ballin Wilders Hirsch Ballin
Halsema Wilders

Uitleg over de debatstijdlijnen

Muis op mondje: laat spreker zien
Klik op mondje: laat tekst zien

Een debatstijdlijn visualiseert de opeenvolgende sprekers tijdens een debat. Een debat bestaat uit een aantal blokken. Elk blok heeft één spreker op de spreekstoel of achter de regeringstafel.

Voor elk blok geven we een debatstijdslijn. Die bestaat uit:


Wie valt wie aan?

Deze tabel geeft aan wie interrumpeert tijdens een blok. Elke kolom staat voor een spreker die interumpeert of antwoordt; de voorzitter staat in de laatste kolom. Elke rij voor een spreker op de spreekstoel of achter de regeringstafel. In elke data cel staat hoe vaak de spreker op de x-as de spreker op de y-as interrumpeert. Op de diagonaal (in grijs) staat hoe vaak de spreker op de spreekstoel op een interruptie reageert (met een uitspraak van minder dan 100 woorden).

Alleen fel- of licht-rood gekleurde sprekers interrumperen of worden geinterrumpeerd. De rode spreker op de spreekstoel wordt het vaakst geinterrumpeerd. De rode spreker achter de interruptiemicrofoon is diegene die in dit debat het meest interrumpeert.

Elke rij bevat hoogstens één data cel met een blauwe achtergrond. De spreker op de x-as heeft de spreker op de y-as in dit blok het vaakst geinterrumpeerd.

Op de spreekstoel Achter de interruptiemicrofoon Achter de regeringstafel Voorzitter Totaal
Halsema Dijsselbloem Anker Van Raak Wilders Pechtold Van der Staaij Griffith Verdonk Van Haersma Buma Hirsch Ballin
Halsema 14 - - - 2 - 3 7 4 6 2 38
Dijsselbloem - 1 - - - - - - - - 2 3
Anker - - - - - - - - - - - -
Van Raak - - - - - - - - - - - -
Wilders 2 - - - 2 - - - - - 1 5
Pechtold - - - - - - - - - - - -
Van der Staaij - - - - - - - - - - - -
Griffith - - - - - - - - - - - -
Verdonk 4 2 - - 2 - - - 8 - - 16
Van Haersma Buma 2 1 - - - - - - - - 1 4
Hirsch Ballin 6 5 - 4 4 - - 3 1 - 8 1 32
Halsema 5 - - - - - 2 - - 4 1 12
Dijsselbloem - - - - - - - - - - - -
Anker - - - - - - - - - - - -
Van Raak - - - - - - - - - - - -
Van der Staaij - - - - - - - - - - - -
Griffith - - - - 2 - - 1 - - - 3
Van Haersma Buma - - - 2 - - - - - 2 - 4
Hirsch Ballin 1 - - - 1 - - - - - - 1 3
Totaal 34 9 - 6 13 - 5 11 13 12 8 9 120

Betogen, interrupties en antwoorden.

Uitleg

Aantal absoluut Aantal relatief Lengte relatief
Betogen 48 29% 68%
Interrupties (kamerleden) 70 42% 22%
Interrupties (Voorzitter) 9 5% 2%
Antwoorden 41 24% 9%
Totaal 168 100% 100%

Uitleg debats onderdelen

Een debat bestaat uit blokken, en elk blok heeft 1 spreker op het spreekgestoelte. Een spreker op het spreekgestoelte kan een betoog houden en reageren op interrupties. Blokken zelf zijn onderverdeeld in uitspraken. Binnen een blok onderscheiden we 4 soorten uitspraken:

 1. Betoog: uitspraak die minstens 100 woorden lang is door spreker achter spreekgestoelte
 2. Interruptie door voorzitter
 3. Interruptie door andere spreker
 4. Korte uitspraken door sprekers op het spreekgestoelte (meestal antwoorden op interrupties)


Waaruit bestaat het blok van elke spreker?

Deze tabel bekijkt de interne structuur van elk blok in het debat. Alle percentages in een rij zijn relatief ten opzichte van het blok in die rij. In elke cel staat steeds een percentage gevolgd door het aantal woorden tussen haakjes.

De kleuren van de rijen geven een indicatie van het interruptieniveau van het blok: hoe lichter, hoe meer een blok bestaat uit betogen. Het echte debat zit dus in de meest donker gekleurde blokken. (Er zijn 4 klassen: 100% betoog, >66% betoog, > 33% betoog en < 33% betoog).

De tabel geeft voor elk blok,

 1. de spreker;
 2. de lengte van dit blok als percentage van het hele debat;
 3. lengte van het eerste betoog van de spreker;
 4. lengte van alle betogen van de spreker;
 5. lengte van alle interrupties (behalve van voorzitter);
 6. lengte van antwoorden van spreker op interrupties;
 7. lengte van interrupties door de voorzitter

Op de spreekstoel Lengte van dit blok als percentage van het debat 1ste betoog Alle betogen Interrupties Antwoord op interruptiess Voorzitter
Halsema
17% 17%
18% (605) 43% (1437) 39% (1291) 16% (529) 2% (55)
Dijsselbloem
4% 4%
78% (554) 95% (672) - 1% (8) 4% (28)
Anker
2% 2%
100% (330) 100% (330) - - -
Van Raak
2% 2%
100% (460) 100% (460) - - -
Wilders
4% 4%
27% (194) 53% (374) 20% (140) 16% (112) 12% (84)
Pechtold
1% 1%
100% (254) 100% (254) - - -
Van der Staaij
1% 1%
100% (265) 100% (265) - - -
Griffith
2% 2%
100% (344) 100% (344) - - -
Verdonk
5% 5%
12% (111) 12% (111) 46% (442) 43% (410) -
Van Haersma Buma
7% 7%
41% (529) 74% (950) 17% (213) - 10% (122)
Hirsch Ballin
31% 31%
12% (746) 72% (4372) 22% (1328) 6% (367) 0% (24)
Halsema
5% 5%
40% (396) 52% (517) 28% (278) 18% (174) 2% (23)
Dijsselbloem
2% 2%
100% (422) 100% (422) - - -
Anker
1% 1%
100% (132) 100% (132) - - -
Van Raak
2% 2%
100% (361) 100% (361) - - -
Van der Staaij
1% 1%
100% (160) 100% (160) - - -
Griffith
3% 3%
25% (157) 40% (256) 51% (326) 9% (60) -
Van Haersma Buma
2% 2%
72% (337) 72% (337) 14% (67) 14% (63) -
Hirsch Ballin
7% 7%
32% (448) 91% (1256) 8% (107) - 2% (21)