Debatstructuur van " Plenaire vergadering 17 september 2008 - Tweede Kamer der Staten-Generaal "

Inhoud

Dit debat bevat 624 uitspraken met in totaal 74068 woorden. Er zijn 132 betogen van sprekers op de spreekstoel of achter de regeringstafel, 339 interrupties waarvan 65 door de voorzitter, en 153 korte uitspraken door sprekers op de spreekstoel of achter de regeringstafel.

Hamer is het vaakst aan het woord (100 keer), en Van der Vlies het minst (11 keer).
Van Geel is het langst aan het woord (8638 woorden), en Verdonk het kortst (1743 woorden).

De spreker die het meest (80 keer) onderbroken wordt is Van Geel . Pechtold is degene die het vaakst anderen onderbreekt (55 interrupties).

Meer informatie over de vorm van de debatten op de website van de Tweede Kamer.


Debatstijdlijn van " Plenaire vergadering 17 september 2008 - Tweede Kamer der Staten-Generaal "

Uitleg


Introductie van het debat.

Kant Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Kant Pechtold Kant Pechtold Kant Pechtold Kant Halsema Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Wilders Kant Wilders Kant Wilders Kant
Van Geel Hamer Pechtold Halsema Wilders

Van Geel Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Verdonk Van Geel Verdonk Van Geel Verdonk Van Geel Halsema Van Geel Halsema Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Thieme Van Geel Thieme Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Van der Vlies Van Geel Van der Vlies Van Geel Van der Vlies Van Geel Van der Vlies Van Geel Halsema Van Geel Halsema Van Geel Halsema Van Geel Pechtold Van Geel Pechtold Van Geel Pechtold Van Geel Van Geel Pechtold Van Geel Pechtold Van Geel Pechtold Van Geel Pechtold Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Van Geel Halsema Van Geel Halsema Van Geel Halsema Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Van Geel Wilders Van Geel Wilders Van Geel Wilders Van Geel Wilders Van Geel Verdonk Van Geel Van Geel Thieme Thieme Thieme Van Geel Thieme Van Geel Thieme Van Geel Thieme Van Geel Pechtold Van Geel Pechtold Van Geel Pechtold Van Geel Kant Kant Kant Van Geel Kant Kant Kant Kant Van Geel Kant Van Geel Kant Kant
Rutte Verdonk Halsema Thieme Kant Van der .. Pechtold Wilders

Rutte Rutte Slob Rutte Slob Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Halsema Rutte Halsema Rutte Halsema Rutte Halsema Rutte Halsema Halsema Rutte Halsema Rutte Slob Rutte Slob Rutte Rutte Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Slob Rutte Slob Rutte Slob Rutte Hamer Rutte Hamer Rutte Halsema Rutte Halsema Rutte Hamer Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Van Geel Rutte Thieme Rutte Thieme Rutte Thieme Rutte Thieme Rutte Halsema Rutte Halsema Rutte Halsema Rutte Halsema Rutte Slob Rutte Slob Rutte
Slob Van Geel Hamer Halsema Thieme

Hamer Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Pechtold Hamer Pechtold Hamer Halsema Hamer Halsema Hamer Halsema Hamer Halsema Hamer Halsema Hamer Halsema Hamer Hamer Pechtold Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Verdonk Pechtold Hamer Pechtold Hamer Verdonk Hamer Verdonk Hamer Verdonk Hamer Verdonk Hamer Verdonk Hamer Verdonk Hamer Rutte Hamer Rutte Hamer Hamer Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Kant Hamer Van der Vlies Hamer Van der Vlies Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer
Kant Pechtold Halsema Rutte Verdonk Van der ..

Wilders Wilders Dijsselbloem Wilders Pechtold Wilders Pechtold Wilders Pechtold Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders Wilders Pechtold Wilders Pechtold Wilders Pechtold Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders Van Geel Wilders Van Geel Wilders Van Geel Wilders Van Geel Wilders Van Geel Wilders Hamer Wilders Hamer Hamer Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders Halsema Wilders Slob Wilders Slob Wilders
Dijsselb.. Pechtold Halsema Van Geel Hamer Slob

Slob Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Verdonk Slob Verdonk Slob Verdonk Slob Verdonk Slob
Pechtold Verdonk

Halsema Halsema Pechtold Halsema Pechtold Halsema Slob Halsema Slob Halsema
Pechtold Slob

Pechtold Pechtold Slob Pechtold Slob Pechtold Slob Slob Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Hamer Pechtold Pechtold Halsema Pechtold Pechtold Halsema Halsema Pechtold Slob Pechtold
Slob Hamer Halsema

Thieme Thieme Halsema Thieme
Halsema

Van der Vlies Van der Vlies Pechtold Van der Vlies Van der Vlies Thieme Van der Vlies Thieme Thieme Van der Vlies
Pechtold Thieme

Verdonk Verdonk Verdonk Pechtold Verdonk Pechtold Verdonk Pechtold Verdonk
Pechtold

Uitleg over de debatstijdlijnen

Muis op mondje: laat spreker zien
Klik op mondje: laat tekst zien

Een debatstijdlijn visualiseert de opeenvolgende sprekers tijdens een debat. Een debat bestaat uit een aantal blokken. Elk blok heeft één spreker op de spreekstoel of achter de regeringstafel.

Voor elk blok geven we een debatstijdslijn. Die bestaat uit:


Wie valt wie aan?

Deze tabel geeft aan wie interrumpeert tijdens een blok. Elke kolom staat voor een spreker die interumpeert of antwoordt; de voorzitter staat in de laatste kolom. Elke rij voor een spreker op de spreekstoel of achter de regeringstafel. In elke data cel staat hoe vaak de spreker op de x-as de spreker op de y-as interrumpeert. Op de diagonaal (in grijs) staat hoe vaak de spreker op de spreekstoel op een interruptie reageert (met een uitspraak van minder dan 100 woorden).

Alleen fel- of licht-rood gekleurde sprekers interrumperen of worden geinterrumpeerd. De rode spreker op de spreekstoel wordt het vaakst geinterrumpeerd. De rode spreker achter de interruptiemicrofoon is diegene die in dit debat het meest interrumpeert.

Elke rij bevat hoogstens één data cel met een blauwe achtergrond. De spreker op de x-as heeft de spreker op de y-as in dit blok het vaakst geinterrumpeerd.

Op de spreekstoel Achter de interruptiemicrofoon Voorzitter Totaal
Kant Van Geel Rutte Hamer Wilders Slob Halsema Pechtold Thieme Van der Vlies Verdonk
Kant 14 5 - 10 3 - 1 3 - - - 3 39
Van Geel 18 28 10 - 4 - 8 10 8 4 4 14 108
Rutte - 14 35 17 - 9 13 - 4 - - 9 101
Hamer 24 - 4 46 - - 6 20 - 2 7 11 120
Wilders - 5 - 3 11 2 11 6 - - - 7 46
Slob - - - - - 5 - 10 - - 4 6 25
Halsema - - - - - 2 1 2 - - - 3 8
Pechtold - - - 4 - 5 3 8 - - - 7 27
Thieme - - - - - - 1 - - - - - 1
Van der Vlies - - - - - - - 1 3 2 - 3 9
Verdonk - - - - - - - 3 - - 3 2 8
Totaal 56 52 49 80 18 23 44 63 15 8 18 65 492

Betogen, interrupties en antwoorden.

Een debat bestaat uit blokken, en elk blok heeft 1 spreker op het spreekgestoelte. Een spreker op het spreekgestoelte kan een betoog houden en reageren op interrupties. Blokken zelf zijn onderverdeeld in uitspraken. Binnen een blok onderscheiden we 4 soorten uitspraken:

 1. Betoog: uitspraak die minstens 100 woorden lang is door spreker achter spreekgestoelte
 2. Interruptie door voorzitter
 3. Interruptie door andere spreker
 4. Korte uitspraken door sprekers op het spreekgestoelte (meestal antwoorden op interrupties)

Aantal absoluut Aantal relatief Lengte relatief
Betogen 132 21% 65%
Interrupties (kamerleden) 274 44% 25%
Interrupties (Voorzitter) 65 10% 2%
Antwoorden 153 25% 8%
Totaal 624 100% 100%


Waaruit bestaat het blok van elke spreker?

Deze tabel bekijkt de interne structuur van elk blok in het debat. Alle percentages in een rij zijn relatief ten opzichte van het blok in die rij. In elke cel staat steeds een percentage gevolgd door het aantal woorden tussen haakjes.

De kleuren van de rijen geven een indicatie van het interruptieniveau van het blok: hoe lichter, hoe meer een blok bestaat uit betogen. Het echte debat zit dus in de meest donker gekleurde blokken. (Er zijn 4 klassen: 100% betoog, >66% betoog, > 33% betoog en < 33% betoog).

De tabel geeft voor elk blok,

 1. de spreker;
 2. de lengte van dit blok als percentage van het hele debat;
 3. lengte van het eerste betoog van de spreker;
 4. lengte van alle betogen van de spreker;
 5. lengte van alle interrupties (behalve van voorzitter);
 6. lengte van antwoorden van spreker op interrupties;
 7. lengte van interrupties door de voorzitter

Op de spreekstoel Lengte van dit blok als percentage van het debat 1ste betoog Alle betogen Interrupties Antwoord op interruptiess Voorzitter
Kant
11% 11%
15% (1213) 72% (5708) 19% (1509) 9% (702) 0% (20)
Van Geel
21% 21%
6% (873) 58% (9213) 32% (5007) 9% (1410) 1% (133)
Rutte
16% 16%
7% (787) 61% (7149) 29% (3452) 9% (1036) 1% (130)
Hamer
14% 14%
4% (447) 54% (5736) 32% (3391) 13% (1396) 2% (200)
Wilders
10% 10%
6% (491) 66% (5114) 28% (2159) 5% (361) 1% (75)
Slob
8% 8%
11% (688) 64% (3867) 20% (1212) 4% (211) 12% (718)
Halsema
5% 5%
50% (2029) 84% (3427) 14% (579) 1% (25) 1% (40)
Pechtold
5% 5%
24% (838) 69% (2418) 18% (616) 11% (391) 2% (72)
Thieme
3% 3%
77% (1688) 97% (2127) 3% (62) - -
Van der Vlies
4% 4%
31% (965) 79% (2439) 12% (368) 4% (112) 6% (173)
Verdonk
2% 2%
26% (351) 62% (837) 23% (305) 13% (170) 3% (34)